Logo QMS

Urząd do Spraw Cudzoziemców - rezerwacja wizyty

Internetowa rejestracja do kolejki

W celu ustalenia wizyty wypełnij kolejne pola formularza

Kolejka

Wybierz kolejkę:

  •  
  •  
  •  

Data i czas

Wybierz datę i godzinę wizyty:

Kalendarz można przewijać naprzód i wstecz.
Jeżeli żaden dzień nie jest dostępny oznacza to, że aktualnie wszystkie terminy są zarezerwowane;
w takim przypadku proszę spróbować później.

Regulamin

Regulamin rezerwacji:

  1. Podczas procesu rezerwacji wizyty należy podać imię, nazwisko, datę urodzenia adres e- mail oraz numer telefonu polskiego operatora. Dane te ułatwią kontakt pracowników sekretariatu Departamentu Legalizacji Pobytu Urzędu do Spraw Cudzoziemców z klientem. Nie podanie rzeczywistych danych skutkuje anulowaniem rezerwacji.
  2. Osoba rezerwująca termin oświadcza, że przybędzie przed planowaną wizytą, pobierze bilet wpisując numer identyfikacyjny na monitorze dotykowym automatu biletowego i jest świadoma, że nieodebranie biletu przed zaplanowaną godziną spowoduje anulowanie rezerwacji.
  3. Podczas przeglądu akt konieczne jest posiadanie przy sobie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa w zakresie obejmującym co najmniej przeglądanie akt administracyjnych, pod rygorem uniemożliwienia przeglądania, a także potwierdzenie uiszczenia stosownej opłaty skarbowej – jeżeli takie dokumenty nie zostały uprzednio dołączone do akt sprawy. Akta udostępnia pracownik sekretariatu.
  4. Podczas przeglądu akt możliwe jest wykonywanie zdjęć dokumentów.
  5. Podczas jednej, umówionej przez pełnomocnika, wizyty istnieje możliwość przeglądania akt dot. kilku osób (nie ma potrzeby rezerwacji kilku wizyt).
  6. Przegląd akt jest realizowany w siedzibie Urzędu do Spraw Cudzoziemców, pod adresem: ul. Taborowa 33, 02-699 Warszawa.
  7. Zasady przetwarzania Państwa danych osobowych w systemie internetowych rezerwacji wizyt, są dostępne w klauzuli informacyjnej.
Kontynuując, potwierdzam zaznajomienie się z powyższym regulaminem i akceptuję jego treść.

Uwaga! Akta administracyjne udostępniane są wyłącznie osobom uprawnionym. Przypominamy o konieczności posiadania przy sobie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa w zakresie obejmującym co najmniej przeglądanie akt administracyjnych wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej za udzielone pełnomocnictwo, o ile dokumenty takie nie zostały uprzednio załączone do udostępnianych akt administracyjnych.

Dane klienta

Podaj informacje dodatkowe: