Logo QMS

Urząd do Spraw Cudzoziemców - system kolejkowy
Informujemy, że na podstawie § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491) w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców do odwołania została zawieszona bezpośrednia obsługa klientów. Informacja o przywróceniu możliwości umawiania się na przegląd akt zostanie opublikowana na stronie internetowej Urzędu do Spraw Cudzoziemców.